NEWSROOM

Η σημασία της οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών: Από τους λογιστές στους οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους

 

 Δράση κεφαλαιώδους σημασίας, για το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποτελεί η σωστή οργάνωση των οικονομικών τους υπηρεσιών. Είτε μιλάμε για εταιρείες με εσωτερικό λογιστήριο, είτε για άλλες που έχουν επιλέξει εξωτερικούς συνεργάτες για τις εν λόγω εργασίες, η έγκαιρη και σωστή οργάνωσή τους αποτελεί μονόδρομο.

Ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία, όπου η εφαρμογή του συστήματος myData αλλάζει τα δεδομένα για το σύνολο των επιχειρήσεων, η βέλτιστη οργάνωση –και εν προκειμένω αναδιοργάνωση- των οικονομικών υπηρεσιών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο βήμα προς την σωστή οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών και το πέρασμα από τους λογιστές στους οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους είναι ο ορισμός και η οριοθέτηση της διαδικασίας.

Βασικό κομμάτι της άρτιας οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών είναι η έγκαιρη και σωστή πρόβλεψη

Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι πλέον περνάμε από ένα «παραδοσιακό» λογιστήριο, είτε εσωτερικό, είτε εξωτερικό σε μια σαφώς πιο οργανωμένη και μεθοδική διαδικασία. Επιπλέον, η σωστή οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών εμπλέκει μια σειρά από τμήματα –ανάλογα προφανώς και με το μέγεθος της εταιρείας- καθώς λειτουργεί ως μεταξύ τους συνδετικός κρίκος. Αντίστοιχα, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, όπως εξάλλου προβλέπεται από το σύστημα myData, σημαίνει ότι η οργάνωση καλείται με τη σειρά της να δομηθεί σε αμιγώς ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να καλύψει τόσο τις σημερινές απαιτήσεις, όσο και τις μελλοντικές προκλήσεις. Απαιτήσεις που ορίζονται τόσο από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και την ίδια την εταιρεία, τη σχέση με τους προμηθευτές της αλλά και ενδεχόμενες διεθνείς συνεργασίες.

Τέλος, βασικό κομμάτι της άρτιας οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών είναι η έγκαιρη και σωστή πρόβλεψη, όχι μόνο των καθημερινών διαδικασιών, αλλά και των όποιων εξαιρέσεων αλλά και σπάνιων περιπτώσεων, αφού αυτές είναι κατά κανόνα και οι πηγές των όποιων προβλημάτων.


Τι πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν οι εταιρείες

Έχοντας καταλήξει στο κομμάτι του ορισμού των διαδικασιών, το επόμενο βήμα είναι οι εταιρείες να λάβουν υπ΄ οψιν τους μια σειρά από παραμέτρους για να προχωρήσουν στη σωστή οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών τους.

Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί το λογιστήριό τους σήμερα αλλά και πώς οι δομές και διαδικασίες αυτές θα ενσωματωθούν αρμονικά στο νέο, ψηφιακό περιβάλλον.

Μια ακόμα παράμετρος έχει να κάνει με την απόφαση αν η νέα δομή θα περιλαμβάνει ή όχι εσωτερικούς λογιστές. Στην πρώτη περίπτωση, αν δηλαδή υπάρχει εσωτερικό εργατικό δυναμικό, θα πρέπει η υλοποίηση των αλλαγών αλλά και η προσφερόμενη υποστήριξη από τους φορολογικούς συμβούλους να δομηθεί πάνω στο εσωτερικό προσωπικό. Αντίστοιχα, αν επιλεγεί η λύση του πλήρους outsourcing, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και σταθερή επικοινωνία της εταιρείας με τους οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους.

Αντίστοιχα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η νέα οργάνωση να επιτρέπει στον ίδιο τον επιχειρηματία να πραγματοποιεί τους όποιους ελέγχους επιθυμεί στην εταιρεία του, στον χρόνο και με τον τρόπο που εκείνος επιθυμεί.


Η συνεργασία και υπηρεσίες των οικονομικών και φοροτεχνικών συμβούλων

Η συνεργασία με έναν οικονομικό και φοροτεχνικό σύμβουλο μπορεί να προσφέρει σημαντική υπεραξία σε κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η συνεργασία με έναν οικονομικό και φοροτεχνικό σύμβουλο μπορεί να προσφέρει σημαντική υπεραξία σε κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους.
Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί και φοροτεχνικοί σύμβουλοι μπορούν να οργανώσουν όλη τη μετάβαση στο νέο σύστημα myData, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και απαιτήσεις της κάθε εταιρείας. Πρόκειται για μια αναγκαία μετάβαση, η οποία –ειδικά στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις- είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο να γίνει μόνο από τον επιχειρηματία.

Παράλληλα, οι οικονομικοί και φοροτεχνικοί σύμβουλοι εξασφαλίζουν υποστήριξη και εξειδικευμένες γνώσεις ακόμη και σε περίπλοκα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν σε κάθε μορφής εταιρεία.

Επίσης, είναι σε θέση να οργανώσουν τόσο το εσωτερικό λογιστήριο, εφόσον υπάρχει, όσο και εξωτερικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας τόσο την απρόσκοπτη λειτουργία, όσο και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.
Τέλος, μέσω των υπηρεσιών τους επιβεβαιώνεται η συμβατότητα των διαδικασιών αλλά και των ηλεκτρονικών πλέον βιβλίων με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και τις επιταγές της φορολογικής αρχής, προσφέροντας έτσι ασφάλεια και προστασία στους επιχειρηματίες.