NEWSROOM

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων: νέα φορολογικά κίνητρα


 
Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4935/2022, θεσπίζονται νέα φορολογικά κίνητρα για κάθε μορφή μετασχηματισμού επιχειρήσεων, τόσο από τις προβλεπόμενες στον Νόμο 4601/2019, όσο και στους λοιπούς αναπτυξιακούς-φορολογικούς νόμους (Ν.Δ. 1297/1972, Ν 2166/1993, Ν. 4172/2013, κλπ.), καθώς και για περιπτώσεις συνεργασίας προσώπων (π.χ. franchising) και εισφοράς ατομικής επιχείρησης.

Ωστόσο, η εφαρμογή των κινήτρων των νέων διατάξεων αποκλείει την παράλληλη εφαρμογή των προαναφερόμενων νόμων. Οι φορολογικές απαλλαγές παρέχονται σε μετασχηματισμούς που η διαδικασία τους εκκινεί από την 26.05.2022 και συνοψίζονται ως εξής:


Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος

Στις περιπτώσεις μετασχηματισμού πολύ μικρών, μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται βάσει του Κανονισμού ΕΚ 651/2014) , συνεργασίας προσώπων και εισφοράς ατομικής επιχείρησης, παρέχεται υπό προϋποθέσεις στη νέα εταιρεία ή σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά 30%.

Η απαλλαγή από τον φόρο εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, ενώ το φορολογικό όφελος στις μεν περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων και εισφοράς ατομικής επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ σε διάστημα έως 9 ετών, στην δε περίπτωση συνεργασίας προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα σε διάστημα έως 3 ετών.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι:

  • ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων εταιρειών κατά την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό  150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών

  • το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων ή, κατά περίπτωση, των τελευταίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των μετασχηματιζόμενων εταιρειών ή ατομικών επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 375.000 ευρώ, και

  • η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους, με πλήρη απασχόληση.


Απαλλαγή εισοδήματος από πώληση παγίων

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης σε τρίτο των στοιχείων παγίου ενεργητικού που μεταφέρθηκαν από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις στην νέα εταιρεία, απαλλάσσεται υπό προϋποθέσεις, από τον φόρο εισοδήματος.


Λοιπές φορολογικές απαλλαγές

Η σύμβαση μετασχηματισμού επιχείρησης, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που μετασχηματίζονται, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού κλπ., απαλλάσσονται από κάθε φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος επί της προκύπτουσας υπεραξίας, το τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Ειδικά, για την μεταγραφή ή εγγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιωμάτων των έμμισθων ή άμισθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων ύψους 300 ευρώ.

Επιπρόσθετα:

  • Στις ισχύουσες διατάξεις των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται σε περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων με εφαρμογή των ισχύοντων αναπτυξιακών νόμων, ενσωματώνονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (άθροισμα κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ).

  • Στους μετασχηματισμούς με βάση τον Ν. 2166/1993 επαναφέρεται, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα μεταφοράς της φορολογικής ζημίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στην νέα εταιρεία, ενώ φαίνεται ότι η νέα εταιρεία δύναται να εφαρμόσει την φορολογική απαλλαγή στο 30% των προ φόρου κερδών που αναφέρουμε ανωτέρω.

  • Καταργούνται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 που προέβλεπαν την μη δυνατότητα μεταβίβασης του 75% των μετοχών της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρείας, που αντιστοιχούσαν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, για διάστημα 5 ετών. Η κατάργηση δεν αφορά μετασχηματισμούς που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.


Τζ. Πάνου
Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 05/06/2022