Η βαθιά γνώση και συνεχής μελέτη της φορολογικής νομοθεσίας εξασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό των εταιρικών και προσωπικών θεμάτων και την έγκαιρη και σωστή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Τζένη Πάνου

Partner του AS network, Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών

Η Τζένη Πάνου είναι Partner του AS network και Διευθύντρια Tax Advisory.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Εξειδικεύεται στην παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις και τα κύρια αντικείμενά της είναι η φορολογία νομικών προσώπων, η τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών, οι φορολογικοί διαγνωστικοί έλεγχοι, η φορολογική επισκόπηση συμβάσεων, οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, οι μετατροπές και συγχωνεύσεις, τα φορολογικά κίνητρα, ο διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, οι μεταβιβάσεις μετοχών, επιχειρήσεων και κλάδων, τα θέματα χαρτοσήμου, η φορολογία φυσικών προσώπων/εκπατριζόμενων κλπ.

Διαθέτει επαγγελματική πείρα άνω των 20 ετών και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την PwC.

Αρθρογραφεί για φορολογικά θέματα κάθε Κυριακή στην οικονομική ενότητα της εφημερίδας «Καθημερινή» και είναι μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Συμμετέχει επίσης ως ομιλήτρια σε πολλά φορολογικά φόρουμ.

Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και έχει λάβει εξειδίκευση στη φορολογική νομοθεσία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Contact Τζένη Πάνου