Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Transfer PricingΔιαθέτουμε μοναδική πείρα και τεχνογνωσία στην ομαλή, έγκαιρη και ορθή προετοιμασία, υποβολή και ανανέωση των Φακέλων Τεκμηρίωσης που υποχρεωτικά υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους (αγορές, πωλήσεις, λήψη και παροχή υπηρεσιών, δικαιώματα κλπ.) με συνδεδεμένες εταιρείες.

Δίνουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των σημερινών επιχειρήσεων, όπως:

  • Πότε θεωρούνται δύο επιχειρήσεις συνδεδεμένες;
  • Πότε υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών (ΣΠΠ) και φακέλου τεκμηρίωσης (ΦΤ);
  • Ποιες είναι οι συνέπειες και τα πρόστιμα για τη μη υποβολή/ την εκπρόθεσμη υποβολή ΣΠΠ/ ΦΤ;
  • Ποιες είναι οι συνέπειες της μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων ή της μη τεκμηρίωσης μιας συναλλαγής;
  • Ποια μέθοδος τεκμηρίωσης πρέπει να εφαρμοστεί σε μια ενδοομιλική συναλλαγή;
  • Ποια τα χρονικά περιθώρια για την κατάρτιση του ΦΤ από τη σχετική πρόσκληση των ελεγκτικών αρχών;

Ό,τι και αν σας προβληματίζει, στο AS network προσφέρουμε όχι μόνο σωστές απαντήσεις, αλλά και τις πλέον κατάλληλες και αξιόπιστες λύσεις για την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Partner του AS network, Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών

Η Τζένη Πάνου είναι Partner του AS network και Διευθύντρια Tax Advisory.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Εξειδικεύεται στην παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις και τα κύρια αντικείμενά της είναι η φορολογία νομικών προσώπων, η τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών, οι φορολογικοί διαγνωστικοί έλεγχοι, η φορολογική επισκόπηση συμβάσεων, οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, οι μετατροπές και συγχωνεύσεις, τα φορολογικά κίνητρα, ο διεθνής φορολογικός σχεδιασμός, οι μεταβιβάσεις μετοχών, επιχειρήσεων και κλάδων, τα θέματα χαρτοσήμου, η φορολογία φυσικών προσώπων/εκπατριζόμενων κλπ.

Διαθέτει επαγγελματική πείρα άνω των 20 ετών και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την PwC.

Αρθρογραφεί για φορολογικά θέματα κάθε Κυριακή στην οικονομική ενότητα της εφημερίδας «Καθημερινή» και είναι μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Συμμετέχει επίσης ως ομιλήτρια σε πολλά φορολογικά φόρουμ.

Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και έχει λάβει εξειδίκευση στη φορολογική νομοθεσία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).